Kwaliteitscontrole

VDK neemt het onder de loep

Onze opdrachtgever kan de bouwplaats bezoeken maar u kunt niet de hele dag op het werk aanwezig zijn, tijdens dit bezoek komen er vragen over kwaliteit en uitvoering, vragen die door de uitvoerende partij mogelijk niet naar behoren of tevredenheid worden beantwoord. Daarom moet het toezicht plaats vinden op de juiste momenten en als de benodigde controles uitgevoerd moeten worden.

Het verloop van het bouwwerk volgen, toezien of de uitvoerende partij voldoet aan de verwachte kwaliteit, de controle van de eisen die gesteld zijn. Wij zijn dan uw oren en ogen op de bouwplaats, waar nodig overleggen we met u en de uitvoerende partijen en we leggen schriftelijk vast wat de bevindingen van het bezoek zijn geweest. Het voorkomt tekortkomingen en bouwfouten die misschien pas tijdens een oplevering naar voren komen, het vroegtijdig signaleren hiervan bespaart ergernis en geld.

VDK kan ook een controle verzorgen voor een bouwproject waar wij niet direct bij zijn betrokken. Het onafhankelijk benaderen van een project kan een voordeel zijn voor een kwaliteitscontrole.

feature1