Projectadministratie

Geen papieren tijger!

Tijdens het bouwproces zal er voldoende gedocumenteerd moeten worden om later een archief of revisie te hebben van alle werkzaamheden die zijn verricht. VDK zorgt dat alles up to date blijft en dat de laatste aanpassingen en wijzigingen voor iedereen duidelijk gerapporteerd en terug te vinden zijn. Het overzichtelijk houden van deze documenten en rapportages die tijdens het proces worden uitgebracht is een onderdeel van de begeleiding door VDK.

Er moet gerapporteerd worden in een bouwverslag welke afspraken er zijn gemaakt, dit kan plaatsvinden tijdens persoonlijke ontmoetingen met uw aannemer of tijdens een bouwbespreking of vergadering. VDK verzorgd voor u deze projectadministratie door mee te kijken, te overleggen en u te voorzien van een heldere verslaglegging.

feature1