Bouwtoezicht

VDK houd een oogje in het zeil

Tijdens de uitvoering van een bouwproject controleert VDK voor de opdrachtgever dat het wordt uitgevoerd binnen de gestelde kaders van projectvoorwaarden, de gemaakte afspraken, kosten, tijd en geld. Voor een architect of aannemer kunnen wij als bouwopzichter of toezichthouder de werkzaamheden van de uitvoerende partijen controleren volgens de tekeningen, geldende regels en normen die op het project van toepassing zijn. Verder kunnen wij deelnemen aan bouwvergaderingen, werkbesprekingen en overleg hebben over de planning.

VDK is tijdens dit bouwproces uw extra oren en ogen op de bouwplaats, waar nodig overleggen we met u en de uitvoerende partijen en legt na het bezoek schriftelijk vast wat de bevindingen van het bezoek zijn geweest.

VDK controleert op tekortkomingen, bouwfouten of verborgen gebreken die pas tijdens een oplevering of na de bouwperiode naar voren komen of zich openbaren.

Het vroegtijdig signaleren hiervan bespaart ergernis en geld. Voorkom dat u dan met duur betaalde of zelfs onherstelbare schade geconfronteerd word.

Verder is het mogelijk om VDK met regelmaat een tussentijdse keuring uit te laten voeren.

feature1